<?php _e('Facebook', 'alfa'); ?>

Obchodní podmínky

Kam dále?

Obchodní podmínky zařízení  ubytování-alfa.cz s.r.o.
pro poskytování ubytovacích služeb.

ubytování-alfa.cz s.r.o.
Kbelská 644/5, Praha 9, 198 00
IČ:    27586472
DIČ: CZ27586472

V TERMÍNU 26.12.2017 – 5.1.2018 JE NUTNÁ NEVRATNÁ 100 % PLATBA PŘEDEM.

čl. 1 Předmět obchodních podmínek

 • 1.1. Předmětem těchto obchodních podmínek  (dále jen „podmínky“)  jsou ubytovací a další předem řádně objednané služby z nabídky zařízení ubytování-alfa.cz s.r.o. (dále jen „zařízení“) v rozsahu dle objednávky klienta (viz čl. 2.1.2.).
 • 1.2. Zařízení je povinno zabezpečit služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě a bez zbytečného odkladu informovat o změně poskytovaných služeb. Změny a odchylky jednotlivých služeb od dohodnutého rozsahu, včetně předčasného ukončení jejich poskytování, jsou přípustné zejména z důvodů vyšší moci, tedy z příčin, kterým zařízení nemohlo zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí. Za to se považuje i rozhodnutí majitele objektu o změně využití ubytovací kapacity v rámci hlavní nebo jiné činnosti zařízení a vznik krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, v platném znění.

čl. 2 Účastníci smluvního vztahu

 • 2.1. Účastníky smluvního vztahu jsou:
 • 2.1.1. ubytování-alfa.cz s.r.o.,
 • 2.1.2. fyzické či právnické osoby (dále jen „klient“).

čl. 3 Vznik smluvního vztahu

 • 3.1. Smluvní vztah vzniká mezi smluvními stranami objednáním služeb ze strany klienta a jejich potvrzením zařízením.

čl. 4 Ceny za služby

 • 4.1. Ceny za služby jsou smluvní a jsou uvedeny v platném ceníku.
 • 4.2. Klient je povinen na základě objednávky, na výzvu zařízení před zahájením pobytu zaplatit  zálohu ve výši 50 – 100 %  celkové ceny objednaných služeb.

Čl. 5 Změny objednaných služeb

 • 5.1. Klient je oprávněn zrušit písemně objednané služby za podmínky, že uhradí zařízení odstupné (dále jen „stornopoplatek“), jehož výše je stanovena v závislosti na období, ve kterém jsou objednané služby zrušeny a to takto:
 • 5.1.1. 30 a více dnů před nástupem klienta: bez stornopoplatku,
 • 5.1.2. 29 až 15 dnů před nástupem klienta: 30 % z celkové ceny ubytování,
 • 5.1.3. 14 až 8 dnů před nástupem klienta: 50 % z celkové ceny ubytování,
 • 5.1.4. 7 až 1 den před nástupem klienta: 60 % z celkové ceny ubytování,
 • 5.1.5.   v den určený jako den nástupu klienta na pobyt: 100 % z celkové ceny ubytování a objednaných služeb.
 • 5.2. Smluvní strany se mohou písemně dohodnout na neúčtování stornopoplatků (úmrtí, doložená hospitalizace).
 • 5.3. Při předčasném odjezdu klienta je účtován stornopoplatek ve výši 100 % ze zbývající ceny pobytu.
 • 5.4. Za nevyčerpané objednané služby a za změnu objednaných služeb v průběhu pobytu (ubytování, parkování) se neposkytuje žádná finanční náhrada.
 • 5.5. Ustanovení článku 5 se přiměřeně použijí i při zrušení objednaných služeb z důvodu odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Čl. 6 Ubytovací řád

 • 6.1. Klient je povinen dodržovat ubytovací řád zařízení, který je umístěn na recepci hostelu.
 • 6.2. V  případě nedodržení ubytovacího řádu, které má za důsledek vznik škody klienta, zařízení za ni neodpovídá, nestanoví-li platné právní předpisy jinak.
 • 6.3. Provozovatel si vyhrazuje právo neubytovat hosty, případně zrušit rezervaci při nedodržení ubytovacího řádu, nebo nesplnění obchodních podmínek.

Čl. 7 Reklamace a právní režim

 • 7.1. Klient má právo na reklamaci služeb, zjistí-li, že služby poskytované zařízením mají vady.
 • 7.2. Smluvní vztahy mezi Smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky

Čl. 8 Ochrana osobních dat

 • 8.1. Zákazník výslovně souhlasí s tím, že provozovatel zařízení ubytování-alfa.cz s.r.o. je oprávněn v souladu s příslušnými obecně právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 o ochraně osobních údajů zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které mu pro účely zpracování objednávky poskytl. Zákazník vyslovuje souhlas se zasíláním Obchodních sdělení na svou emailovou adresu samotným odesláním poptávkového formuláře na stránce www.ubytovani-alfa.cz. Tento souhlas má Zákazník možnost kdykoliv písemně odvolat na adrese www.ubytovani-alfa.cz.

Č. 9 Závěrečná ustanovení

 • 9.1. Platnost a účinnost těchto podmínek je od 1 .4. 2017.


Kontakt

Ubytování je možné i mimo otvírací hodiny po telefonické domluvě.

PO–PÁ 6.00 – 21.00
SO–NE 7.00 – 15.00

Kbelská 644/5
198 00 PRAHA 9 - Hloubětín

Metro trasa B, stanice Hloubětín (3 minuty pěšky)
Autobus č 110, stanice Kbelská
Tramvaj č. 8, 14 a 25, stanice Starý Hloubětín
Noční tramvaj č. 92 a 94, stanice Starý Hloubětín

Vyberte si pro Vaše ubytování Praha některý z námi nabízených pokojů, které Vás jistě zaujmou svým pohodlím a cenou. Hostel Alfa nabízí kvalitní a přitom levné ubytování v Praze nejen pro jednotlivce, ale též pro páry či rodiny s dětmi.

Rezervujte si některý z našich pokojů hotelového typu a vychutnejte si dokonale Váš pobyt v Praze!